Comunicare CICSA # 25 ianuarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să participați la comunicarea

 

 Metalurgie gotică. Tehnici și motive artistice 

 

susținută de Nicolae Eduard Șogor, master I, ICPA-FIUB.

 

Evenimentul se va desfășura online în ziua de luni, 25 ianuarie 2021, orele 5 pm.

Link de acces:  meet.google.com/vpt-zgim-taf

Nicolae Eduard Șogor este masterand în anul I, la specializarea Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate, în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București și are ca domeniu principal de interes istoria lumii provinciale romane, a contactelor acesteia cu populațiile barbare în perioada Principatului și a Antichității Târzii. Prezentarea se va axa pe analiza în context istoric și cultural-artistic a tehnicilor de prelucrare a metalelor prețioase din mediul gotic.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Apel la contribuții # Sesiunea Anuală / Call for papers #Annual Session CICSA 2021

(In)estetic – contururi, forme și culori din Preistorie în Epoca Medievală

Sesiunea anuală CICSA – online

16-17 Aprilie 2021

 

Tematica – De-a lungul vremii, permanenta recompunere a relației dintre om și mediul în care a viețuit s-a materializat în modelări ale diverselor materiale, generate de nevoi, intenții și creativitate. Multe dintre artefactele realizate dau seamă deopotrivă de alegerile și preferințele creatorilor și ale celor care le foloseau. Indiferent de perspectiva academică de abordare a gusturilor, tendințelor sau convingerilor, explorarea acestor obiecte prin prisma dimensiunii estetice nu exclude rolurile și funcțiile îndeplinite ci, mai degrabă, le completează înțelesurile culturale.
Invităm la interpretări și dezbateri pe marginea acestei problematici, posibil de purtat pe multiple axe: artefacte, creații și creatori în context socio-cultural; perspective de abordare și interpretări ale artei preistorice, antice și medievale; relația dintre funcțional, estetic și putere; forme și culori ale vieții și mediului de locuire; reprezentări și semnificații mitologice și religioase.

Înscrierile se primesc pe adresa florica.mihut@istorie.unibuc.ro, până la 4 Aprilie 2021 și vor fi însoțite de următoarele precizări: titlul comunicării, numele și prenumele autorului, instituția reprezentată, un abstract de max. 300 de cuvinte în care să fie expuse principalele ipoteze de lucru, sursele și metodologia utilizate.

Anunțul propunerilor acceptate și confirmarea participării – 5-8 Aprilie 2021

Prezentările în cadrul sesiunii pot fi susținute în limbile română sau engleză.

Publicarea – contribuțiile redactate se primesc până la 1 Octombrie 2021, iar cele selectate prin sistemul blind-peer review vor fi publicate în numărul al 7-lea al Revistei CICSA, serie nouă, ISSN 2457-3809 (indexată în CEEOL).
adresele de primire – florica.mihut@istorie.unibuc.ro ; diana_pavel93@yahoo.com
norme de editare – https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2020/11/norme-de-editare_revista-cicsa.ns_ro.pdf

 

 

 

(In)aesthetic – contours, forms, and colours from Prehistory to the Middle Ages

CICSA – Annual Session, online

16-17 April 2021

Topics – over time, the permanent recreation of the relationship between man and the environment in which he lived has materialized in the modeling of the various materials, actions that were generated by needs, intentions, and creativity. Many of the artefacts reflect the choices and preferences of both the creators and those who used them. Whatever might be the perspective of the academic approaches concerning the tastes, tendencies, or judgments, the aesthetic exploration of these objects does not exclude their roles and functions but rather complements their cultural meanings. We invite interpretations and debates on this complex issue, conceivably followed on multiple axes: artefacts, creations, and creators in socio-cultural context; perspectives of approaches and interpretations of prehistoric, ancient, and medieval art; relationship between functional, aesthetic, and power; shapes, forms, and colours of life and living environment; mythological and religious representations and meanings.

Deadline for the submission of abstracts – 4 April 2021, at the email address florica.mihut@istorie.unibuc.ro, the abstracts will be up to 300 words, including: the title of the presentation, name of the author and institutional affiliation, main work hypotheses, sources, and methodology.

Announcement of accepted proposals and confirmations – between 5 and 8 April 2021

Languages for authors‘ presentations – Romanian, English

Publication opportunity – the manuscripts will be delivered until 1 October 2021, and the selected papers (by blind-peer review) will be published in the 7th issue of the CICSA Journal, New Series, ISSN 2457-3809 (indexed in CEEOL).
e-mail – florica.mihut@istorie.unibuc.ro ; diana_pavel93@yahoo.com
guidelines for authors – https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2020/11/guidelines-for-authors-manuscript-submission_-cicsa-journal.ns_eng.pdf

#Revista CICSA

Dragi prieteni și colaboratori ai Centrului nostru,

Suntem bucuroși să vă anunțăm că a apărut numărul al VI-lea al Revistei CICSA online.
Noul număr este accesibil la adresa: https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2020/12/anul-vi-2020-2.pdf

Mulțumim tuturor și vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi.

Comunicare CICSA # 16 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să audiați conferința intitulată

Caesar’s bullets
new epigraphic documents from Republican Hispania on glandes inscriptae

susținută de Professorul PhD Peter Rothenhoefer
de la Departamentul de Istorie, Universitatea Sun Yat-Sen,
Provincia Kanton/Guangdong, R. P. Chineză

conferința se va desfășura online, 16 Decembrie 2020, 4 pm (RO)/ 3 pm (Germ)/ 10pm (China)
Pentru a solicita link-ul de acces, puteți trimiteți un email pe adresa florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Profesorul Peter Rothenhoefer este absolvent al Facultății de Istorie Antică, Arheologie și Preistorie, a Universității din Köln și Bon; doctor în istorie din anul 2004, la Universitatea din Köln, în urma susținerii tezei „Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien in römischer Zeit” („Structuri economice în provincia romană Germania Superior”), publicată un an mai târziu și distinsă cu Premiul Köln, în 2005. Este autorul a mai mult de 75 de studii și lucrări referitoare la istoria și epigrafia lumii romane antice, provincia romană Hispania, economie și legislație romană antică (pregătind prima ediție a corpus-ului de documente legale ale spațiului nord-african roman).

Între 2006-2018, a lucrat ca epigrafist în „Comisia de Epigrafie și Istorie Antică” a Institutului Arheologic German de la München, iar între 2006-2018, a fost implicat în Spania, în proiectul amplu de republicare a volumului al II-lea al Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, fiind și director adjunct al Centrului CIL II, din Universitatea „Alcalá de Henares” din Madrid. În prezent coordonează proiectul pluridisciplinar având ca obiectiv constituirea unui corpus despre „Lingourile de plumb romane”.
Din 2019 predă cursuri de istorie și istorie clasică la Departamentul de Istorie al Universității Sun Yat-Sen, Campusul Zhuhai, Provincia Kanton (R. P. Chineză).

 

Centre for Comparative History of the Ancient Societies invites you to the conference

Caesar’s bullets
new epigraphic documents from Republican Hispania on glandes inscriptae

held by Professor PhD Peter Rothenhoefer
from the Department of History, Sun Yat-Sen University,
Guangdong Province, P. R. China

online conference, 16 December 2020, 4 pm (RO)/ 3 pm (Germ)/ 10pm (China)
for the link access, please send a message to florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Professor Peter Rothenhoefer graduated Faculty of Ancient History, Archaeology, and Prehistory at the Universities of Cologne and Bonn. He received his doctorate in 2004 at the University of Cologne with the thesis: „Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien in römischer Zeit” (a work on the economic history of the Roman province of Germania inferior), that was awarded with the Köln-Preis, in 2005. He authored more than 75 publications, concerning Roman History, Roman Epigraphy, Economic and Legal History (preparing the editio princeps of new Roman private legal documents from North Africa), Roman Hispania.

From 2006 to 2018, Professor Rothenhoefer worked as a specialist for Latin Epigraphy at the Commission for Ancient History and Epigraphy of the German Archaeological Institute in Munich. Between 2008 and 2015, he was involved in the long term Spanish project of the editio altera of Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, being the vice-director of the Centro CIL II at the University of Alcalá de Henares (Madrid). He also is the leading investigator of the interdisciplinary project „Corpus of Roman Lead Ingots”.
Since 2019, he is Professor for World History/Ancient Classics at the Department of History of the Sun Yat-Sen University, Zhuhai Campus, in South China (Kanton Province).

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 14 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să participați la comunicarea

Apariția și simbolistica păsărilor în Textele Sarcofagelor

prezentată de Dimitri Calipolitis, Master I, ICPA, FIUB

Evenimentul se va desfășura online, luni 14 decembrie 2020, orele 7 pm.
Link de acces: meet.google.com/dgd-hrkr-ybd

Dimitri Calipolitis este absolvent al programului de licență, specializarea Istorie, din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București (promoția 2017-2020). Lucrarea sa de licență, intitulată „Textele Sarcofagelor: Transformarea în viziunea vechilor egipteni”, s-a concentrat pe perioada Regatului Mijlociu (c. 2055 – 1650 a. Chr.), încercând să explice conceptul de transformare, regăsit în scrierile din Egiptul Antic. Actualmente este student al Programului de Master, Interfețe culturale în Preistorie și Antichitate (ICPA), din cadrul aceleași facultăți, și are în pregătire o lucrarea de disertație, referitoare la o nouă tipologie tematică a ”Textelor Sarcofagelor”.

 

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos: