Apel la contribuții pentru volumul/ Call for Papers for the volume/ Appel à contributions pour le volume

Borders of the Roman World. Sharing Heritage in the Lower Danube and North Africa / Frontières du monde romain. Partager le patrimoine dans le Bas Danube et l’Afrique du Nord

în cadrul proiectului/ in the project/ dans le projet
Interregional Educational Project North Africa – South-Eastern Europe, shared history, shared heritage. Exchange of experience and good practices in ancient heritage valorisation
(PAX/DRX/PPF/12/20/EUR2/ROU. 180)

Volumul va fi publicat la Editura Universității din București, în cadrul parteneriatului dintre Universitatea din București (România), Universitatea din Sousse (Tunisia) și Comisia Națională a României pentru UNESCO.

Deadlines:

21 Mai 2021 – transmiterea titlurilor propunerilor, însoțite de un abstract de max 200 de cuvinte, numele autorului, afilierea instituțională și adresa de contact.

31 August 2021 – transmiterea formei finale a articolelor

Norme de editare – atașate

Publication guidelines

Notes and Bibliography Style

Copyright Assignment

Descriere și structură:

Volumul de studii colective urmărește, pe de o parte, punerea în lumină a experienței privitoare la cercetarea istoriei și arheologiei lumii romane provinciale, în regiunea danubiano-pontică și Nordul Africii. Pe de altă parte, are în vedere valoarea patrimonială a artefactelor, operelor de artă, siturilor arheologice, precum și direcțiile de acțiune comună în domeniile educațional și managementul patrimoniului cultural.

Volumul va cuprinde două secțiuni. Prima, intitulată ”Istorie și cultură la marginea lumii romane – Dunărea de Jos și nordul Africii”, va găzdui studii de cercetare și analiză a surselor istorice referitoare la civilizația romană din epocile imperială și Antichitatea Târzie la Dunărea de Jos și în spațiul nord african, precum și interpretări actuale privind spațiile de incluziune economică și socială a periferiei romanității. Cea de-a doua secțiune, ”Patrimoniul arheologic antic din regiunea Dunării de Jos și Africa de Nord: semnificații culturale, educaționale și etice”, adună experiențe actuale relativ la posibilitățile de valorizare a patrimoniului arheologic și istoric în context contemporan.

The volume will be published at the University of Bucharest’s Publishing House, being the outcome of the partnership between the University of Bucharest (Romania), University of Sousse (Tunisia), and Romanian National Commission for UNESCO.

Deadlines:

May 21, 2021 – Deadline for submission of the titles and abstracts (maximum 200 words) of the articles, followed by the name, institutional affiliation, and e-mail contact.

August 31, 2021 – Deadline for the transmission of the contributions by the authors

Authors’s guidelines – attached

Publication guidelines

Notes and Bibliography Style

Copyright Assignment

Description and structure:

The volume of collective studies aims, on the one hand, to highlight the experience regarding the research of the history and archaeology of the provincial Roman world in the Danubian-Pontic region and North Africa. On the other hand, it takes into account the patrimonial value of artefacts, works of art, archaeological sites, as well as the directions of joint action in the fields of education and cultural heritage management.

The volume will consist of two sections. The first one, entitled “History and Culture at the Roman Frontiers – Lower Danube and North Africa”, will host a collection of studies based on the analyses of the primary sources regarding the Roman civilization of the Lower Danube and North Africa during the Imperial Period and Late Antiquity, and also approaches on the peripheral economic and social landscape of inclusion at the frontiers of the Roman Empire.

The second section, “Ancient Archaeological Heritage at the Lower Danube and North Africa: cultural, educational, and ethical meanings”, gathers current experiences emphasizing the importance of the archaeological heritage in the contemporary context.

Le volume sera publié par les Éditions de l’Université de Bucarest, sous les auspices du partenariat entre l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université de Sousse (Tunisie) et la Commission Nationale de Roumanie pour l’UNESCO.

Deadlines:

21 mai 2021 – soumission des titres des propositions, accompagnés d’un résumé de 200 mots maximum, nom de l’auteur, affiliation institutionnelle et adresse de contact.

31 août 2021 – transmission de la forme définitive des articles

Instructions pour les auteurs – attachés (En)

Publication guidelines

Notes and Bibliography Style

Copyright Assignment

Description et structure:

D’une part, le volume d’études collectives vise à mettre en évidence l’expérience de la recherche sur l’histoire et l’archéologie du monde romain provincial, dans la région danubienne, pontique et en Afrique du Nord. D’autre part, il prend en compte la valeur patrimoniale des artefacts, des œuvres d’art, des sites archéologiques, ainsi que les orientations d’actions communes dans les domaines de l’éducation et de la gestion du patrimoine culturel.

Le volume comprendra deux sections. La première, intitulée «Histoire et culture aux confins du monde romain – le Bas Danube et l’Afrique du Nord», accueillera des recherches et des analyses des sources historiques sur la civilisation romaine des époques impériales et de l’antiquité tardive sur le Bas-Danube et en Afrique du Nord, ainsi que les interprétations actuelles sur l’espace d’inclusion économique et sociale qu’il a existé à la périphérie de la romanité. La deuxième section, «Patrimoine archéologique ancien dans la région du Bas-Danube et en Afrique du Nord: importance culturelle, éducative et éthique», rassemblera les expériences actuelles concernant les possibilités de valorisation du patrimoine archéologique et historique dans le contexte contemporain.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s