Despre noi / About us

Scurt istoric

CICSA a fost înfiinţat în anul 1997 ca urmare a iniţiativei unui grup de cadre didactice care alcătuiau Catedra de Istorie Antică şi Arheologie, actualmente Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei (DIAAIA). În primele două decenii de existență, Centrul a reunit cu precădere profesori și specialiști din instituții academice și de cercetare, desfășurând manifestări științifice cu colaborare națională și internațională și publicând Buletinul CICSA. De asemenea, în seria Timpul istoriei, au fost deja publicate două volume, în 1997 și 1998, adunând contribuții ale unor distinși și renumiți istorici, clasiciști și arheologi – membrii ai corpului academic al Universității din București, membrii ai Academiei române și specialiști din instituții de cercetare de prestigiu.

Din 2010 CICSA a adoptat o nouă strategie de lucru, prioritar formativ-educațională și de cercetare, care să dezvolte contactul direct și permanent între generațiile de specialiști care activează în domeniile de activitate ale Centrului, înscrise în statutul acestuia. Noua publicație a centrului, Revista CICSA, serie nouă, este în variantă electronică, cu o apariție anuală. În prezent, activitatea Centrului este concretizată în seminare metodologice, conferințe și ateliere (cu frecvență lunară pe parcursul anului academic), sesiuni științifice cu participare națională și internațională, publicații, proiecte de cercetare și grupuri de lucru destinate formării și colaborarii academice.

Misiunea Centrului

CICSA activează pentru dezvoltarea formării, cercetării şi promovării cercetării științifice și didactice în domeniile: istoria şi arheologia societăţilor primitive, a civilizaţiilor din Orientul antic, lumea greco-romană, antichitatea târzie, evul mediu timpuriu, societăţile non-literate, ca şi domeniile conexe acestora: istoria artei, istoria ideilor și a mentalităților, studii culturale, studii etnologice și antropologia civilizațiilor preistorice, antice și medievale timpurii.

Activitatea Centrului este îndreptată înspre stabilirea dialogului între generațiile de specialiști, schimburile de idei și experiență academică și de cercetare pentru profesori, cercetători și studenți, dezvoltarea activităţii ştiinţifice şi a programelor de formare, în ţară şi în străinătate, contribuind la strategia de internaționalizare a activității DIAAIA și a Facultății de Istorie a Universității din București.

History

CICSA was created in 1997 as a result of the initiative of a group of teachers from the Department of Ancient History and Archaeology, currently named the Department of Ancient History, Archaeology, and Art History (DIAAIA). In the first two decades of its existence, the Centre brought together mainly professors and specialists from academic and research institutions, holding scientific events with national and international collaboration and publishing the CICSA Bulletin (Buletinul CICSA). Also, in the series of collective studies, entitled Time of History, two volumes have already been published, in 1997 and 1998, gathering contributions of distinguished historians, classicists, and archaeologists – members of the academic body of the University of Bucharest, members of the Romanian Academy, and specialists from prestigious research institutions.

Since 2010, CICSA has adopted an educational and research work strategy, aiming to improve the direct and permanent contact between the generations of specialists who work in the fields of activity of the Centre. The new publication of the centre – entitled CICSA Journal, new series – is in electronic form with an annual publication. Nowadays, the activity of the Centre is materialized in methodological seminars, conferences and workshops (having a monthly frequency during the academic year), scientific sessions with national and international participation, publications, research projects, and working groups dedicated to academic education and scientific collaboration.

Mission of the Centre

CICSA activates for the development of education, research, and promotion of scientific and didactic works in the following areas: history and archaeology of primitive societies, civilizations of the ancient Orient, Greco-Roman world, Late Antiquity, early Middle Ages, non-literate societies, as well as their related fields: art history, history of ideas and mentalities, cultural studies, ethnological studies, and anthropology concerning the prehistoric, ancient and early medieval civilizations.

The activity of the Centre aims to improve the dialogue between the generations of specialists, changing of the ideas and work experiences for the scholars and students, development of scientific activities and educational programs in the country and abroad. These objectives are related to the internationalization strategy of the activity of DIAAIA and of the Faculty of History from the University of Bucharest.

Conducerea CICSA

Directori:

 1. Gheorghe-Vlad Nistor – prof. univ. dr. Universitatea din București
  (1997 – 2010)
 2. Daniela Zaharia – lect. univ. dr. Universitatea din București
  (2010 – 2012)
 3. Cristian Ionel Olariu – conf. dr. Universitatea din București
  (2012 – 2013)
 4. Florica Mihuț (Bohîlțea) – conf. dr. Universitatea din București
  (2013 – prezent)

Secretari:

 1. Daniela Zaharia – lect. univ. Universitatea din București
  (1997 – 2010)
 2. Cristian Ionel Olariu – conf. dr. Universitatea din București
  (2010 – 2012)
 3. Corina-Ruxandra Gavriș Șteflea – drd. Universitatea din București
  (2012 – 2019)
 4. Diana Pavel – drd. Max Weber Centre, Universitatea din Erfurt, Germania
  (2020 – prezent)

Statut/Statute

Statut CICSA

CICSA Statute

Membri / Members

Membri titulari
Nr. Crt. Nume, prenume
1 dr. Alexandrescu Andrei
2 dr. Alexandrescu Emilian
3 dr. Bottez Valentin
4 dr. Căpiţă Carol
5 dr. Chicideanu- Șandor Monica
6 dr. Ciho Miron
7 dr. Constantinescu Mihai
8 dr. Ioan Corlan Simona
9 dr. Lițu-Gârboviceanu Alexandrina-Victorina
10 dr. Lung Ecaterina
11 dr. Marcu Mihaela
12 dr. Mihuț (Bohîlțea) Florica
13 dr. Nistor Gheorghe Vlad
14 dr. Opriş Ioan
15 dr. Ţârlea Alexandra
16 dr. Zaharia Daniela
Membri asociaţi
Nr. Crt. Nume şi prenume Instituţie
1 Achim Irina Inst. De Arheologie ”V. Pârvan”
2 Angelescu Mircea Inst. De Arheologie ”V. Pârvan”
3 Arsenescu Margareta Universitatea din București
4 Avram Alexandru Universitatea Le Mans, Franța
5 Bâltac Adela MNIR
6 Beldiman Corneliu Universitatea din Piteşti
7 Dumitru Adrian Biblioteca Metropolitană
8 Florea Mihai MNIR
9 Fulger Anca Cezarina Universitatea Roma 3
10 Negru Mircea Universitatea Spiru Haret, București
11 Niculescu Gheorghe Alexandru Inst. De Arheologie ”V. Pârvan”, București
12 Petac Viorel Biblioteca Academiei Române, Cabinetul Numismatic
13 Șandric Bogdan CIMEC
14 Țentea Ovidiu MNIR
15 Ursu Rodica Universitatea Spiru Haret, București
Membri asociaţi studenţi/alumni
Nr. Crt. Nume şi prenume Instituţie
1 Alexiu Andra Universitatea din București
2 Barbu Simona Cristina Universitatea din București
3 Bălănescu Lucian Universitatea din București
4 Bivolaru Alexandra Monica Universitatea din București
5 Borlean Oana CIMEC
6 Brîndușoiu Alexandru Marian Universitatea din București
7 Buda Maria Universitatea din București
8 Butnaru Alexandra Cristina Universitatea din București
9 Calipolitis Dimitri Universitatea din București
10 Ciucalău Daniel Muz. Jud. Botoșani
11 Cojocaru Augustina Universitatea din București
12 Comșa Alexandra Centru de Tracologie al Inst. de Arheologie ”V. Pârvan”, București
13 Costa Corina Universitatea din București
14 Costea Alexandru Universitatea din București
15 Crețu Ciprian Nicolae Universitatea din București
16 Crețulescu Ioana Universitatea din București
17 Cumming Klhan Universitatea din București
18 Damian Ilinca Universitatea din București
19 Darie Adelina Universitatea din București
20 Diac Ramona Universitatea din București
21 Dolea Alexandra Universitatea din București
22 Duca Mihai Universitatea din București
23 Dumitrescu Dennise Universitatea din București
24 Ganciu Iulian Ilie Universitatea din București
25 Gavriș-Șteflea Corina–Ruxandra Universitatea din București
26 Găinescu Cătălina Universitatea din București
27 Gherghe Rodica Universitatea din București
28 Ghindă Luciana Florentina Universitatea din București
29 Hălmagi Dragoș Iosif Universitatea din București
30 Iacob Lorena Universitatea din București
31 Iancu Liviu Mihail Universitatea din București
32 Iliescu Iulia-Alexandra Universitatea din București
33 Ionescu Adrian Niculae Universitatea din București
34 Ionescu Tudor Universitatea din București
35 Jugănaru Andra Universitatea din București
36 Lapoviță Laura Universitatea din București
37 Manea Ana Maria-Gabriela Universitatea din București
38 Manea Ioana Universitatea din București
39 Manea Irina-Maria Universitatea din București
40 Marin Geanina Ionela Universitatea din București
41 Marinescu-Ivan Cristian Peter Universitatea din București
42 Marmalic Ana-Maria Universitatea din București
43 Matei Florentina Universitatea din București
44 Matei-Popescu Florian Inst. de Arheologie ”V. Pârvan”, București
45 Mălăeru Mihai Universitatea din București
46 Micu Șerban Cristian Universitatea din București
47 Militaru Diana Ionela Universitatea din București
48 Mînzu Irina Universitatea din București
49 Moisescu Luciana-Zoe Universitatea din București
50 Munteanu Claudiu Universitatea din București
51 Mureșan Lucian Universitatea din București
52 Necula Diana Florentina Universitatea din București
53 Negrilă Paul Universitatea din București
54 Niculae Tudora Universitatea din București
55 Niculescu Ștefan Universitatea din București
56 Olteanu Bianca Universitatea din București
57 Panaite Adriana Inst. de Arheologie ”V. Pârvan”, București
58 Pascale Alina Universitatea din București
59 Pavel Andrei Universitatea din București
60 Pavel Diana Universitatea din București
61 Pârvan Iulia Universitatea din București
62 Popovici Adriana Universitatea din București
63 Preda Bianca Universitatea din București
64 Ranga Dorinel Universitatea din București
65 Sandu Roxana Universitatea din București
66 Sfredel Daniel Universitatea din București
67 Sidorca Andrei Cosmin Universitatea din București
68 Stoica Lorena Universitatea din București
69 Stroe Gabriela-Alina Universitatea din București
70 Șogor Nicolae Eduard Universitatea din București
71 Teodor Alexandra Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București
72 Tufaru Ilie-Marian Universitatea din București
73 Urloiu Radu Univ. D. Cantemir, București
74 Văcălie Radu Universitatea din București
75 Vîrban Cristina Rodica Universitatea din București
76 Vladu Adrian Universitatea din București
77 Wang Kenan Universitatea din București