Comunicare CICSA # 20 aprilie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice
anunță comunicarea

Depuneri cu „caracter sacru” din spațiul muntean în perioada getică clasică

Prezintă masterand Silviu Ghinea, specializarea Arheologie și studii clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”,din Cluj-Napoca.

 

Evenimentul va avea loc online, în 20 aprilie 2021, 6 pm

Link acces:

https://meet.google.com/zsm-akwc-ymw

Sau apelați: Cod PIN pentru ‪(RO) +40 31 227 7532‬: ‪534 882 292‬#
Mai multe numere de telefon: https://tel.meet/zsm-akwc-ymw?pin=6940058813355

Silviu Ghinea este absolvent al programului de licență în Istorie din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București (promoția 2020), susținând o teză de licență cu titlul: Geții din Prahova în pragul cuceririi romane. Domeniile de interes personale acoperă pre- și proto-istoria spațiului est-european, optând pentru abordările pluridisciplinare a arheologiei acestor regiuni. În prezent este student la programul masteral al secției de ”Arheologie și Studii Clasice” a Facultății de Istorie clujene, pregătind o teză de disertație despre riturile și ritualurile din zona Munteniei în perioada getică. Comunicarea de față se axează pe analiza depunerilor din zona Munteniei getice, în perioada La Tène, urmărindu-se succint gradul actual de cunoașterii tipologiilor și contextelor acestor depuneri care au cu conotație sacră.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 17 martie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice în colaborare cu
Centrul de Studii Clasice și Creștine, din cadrul Facultății de Istorie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române

anunță organizarea online a seminarului metodologic de

Tehnica editării și interpretării istorico-filologice a izvoarelor greco-latine (X)

cu tema

Monede romane târzii și bizantine

Invitat dr. Viorel Emanuel PETAC, directorul Cabinetului Numismatic al Academiei Române

Evenimentul va avea loc mirecuri 17 Martie 2021, orele 18.00

Cei interesați se pot înscrie la adresa: florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Comunicare CICSA # 23 februarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice

vă invită la comunicarea online

 

Despre practicile funerare în Antichitatea Târzie, la Histria (secolele IV-VII) – o reevaluare

susținută de dr. Ciprian Crețu, Universitatea din București

 

Evenimentul va avea loc marți 23 Februarie 2021, orele 17.00

Link acces: meet.google.com/txk-vwfw-qtd

 

Ciprian Crețu și-a susținut recent teza de doctorat referitoare la practicile funerare în epoca romană și romano-bizantină, sub îndrumarea prof. dr. emerit Gheorghe Vlad Nistor, în cadrul Școlii Doctorale a Universității din București.

Comunicarea de față are la bază analiza mormintelor descoperite în săpăturile din Sectorul „Basilica extra-muros” de la Histria, datate în intervalul cuprins între secolele IV-VII p. Chr. Alături de discutarea tipologiei mormintelor, în vederea explorării diversității practicilor funerare, sunt prezentate și unele cazuri particulare cu scopul de a dezvolta discursul în două direcții principale. Prima este aceea a relației dintre edificiul de cult și morminte, în timp ce a doua se referă la măsura în care, prin analiza practicilor funerare, se poate decela și aprecia existența interacțiunilor și a influențelor exercitate de populațiile de la nord de Dunăre în zona Histriei.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

 

Comunicare CICSA # 18 februarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice

vă invită la comunicarea online

 

Cartea Morților – structura unei culegeri religioase din Egiptul antic

Susținută de drd. Simona Dragomir, Școala Doctorală de Istorie, UB

 

Evenimentul va avea loc joi 18 februarie 2021, orele 5 pm

Link acces: meet.google.com/ted-ndys-mtm

 

Simona Dragomir este doctorandă a Școlii Doctorale de Istorie din cadrul Universității din București și pregătește teza intitulată: ”Text și imagine în Cartea Morților”, sub îndrumarea Profesorului Dr. emerit. Gheorghe Vlad Nistor.

Comunicarea se va concentra pe modalitatea de alcătuire a unor astfel de culegeri – specifică lumii egiptene antice, pe rolul vignetelor adiacente descântecelor, semnificația și rolul Cărții Morților și a variantelor sale în cadrul textelor funerare faraonice. Totodată, analiza câtorva dintre capitolele acestei cărți, prin intermediul unor traduceri și interpretări moderne, va permite identificarea importanței conceptului de ”moarte” în mentalitatea egipteană antică.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 25 ianuarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să participați la comunicarea

 

 Metalurgie gotică. Tehnici și motive artistice 

 

susținută de Nicolae Eduard Șogor, master I, ICPA-FIUB.

 

Evenimentul se va desfășura online în ziua de luni, 25 ianuarie 2021, orele 5 pm.

Link de acces:  meet.google.com/vpt-zgim-taf

Nicolae Eduard Șogor este masterand în anul I, la specializarea Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate, în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București și are ca domeniu principal de interes istoria lumii provinciale romane, a contactelor acesteia cu populațiile barbare în perioada Principatului și a Antichității Târzii. Prezentarea se va axa pe analiza în context istoric și cultural-artistic a tehnicilor de prelucrare a metalelor prețioase din mediul gotic.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos: