Comunicare CICSA # 20 aprilie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice
anunță comunicarea

Depuneri cu „caracter sacru” din spațiul muntean în perioada getică clasică

Prezintă masterand Silviu Ghinea, specializarea Arheologie și studii clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”,din Cluj-Napoca.

 

Evenimentul va avea loc online, în 20 aprilie 2021, 6 pm

Link acces:

https://meet.google.com/zsm-akwc-ymw

Sau apelați: Cod PIN pentru ‪(RO) +40 31 227 7532‬: ‪534 882 292‬#
Mai multe numere de telefon: https://tel.meet/zsm-akwc-ymw?pin=6940058813355

Silviu Ghinea este absolvent al programului de licență în Istorie din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București (promoția 2020), susținând o teză de licență cu titlul: Geții din Prahova în pragul cuceririi romane. Domeniile de interes personale acoperă pre- și proto-istoria spațiului est-european, optând pentru abordările pluridisciplinare a arheologiei acestor regiuni. În prezent este student la programul masteral al secției de ”Arheologie și Studii Clasice” a Facultății de Istorie clujene, pregătind o teză de disertație despre riturile și ritualurile din zona Munteniei în perioada getică. Comunicarea de față se axează pe analiza depunerilor din zona Munteniei getice, în perioada La Tène, urmărindu-se succint gradul actual de cunoașterii tipologiilor și contextelor acestor depuneri care au cu conotație sacră.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 23 februarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice

vă invită la comunicarea online

 

Despre practicile funerare în Antichitatea Târzie, la Histria (secolele IV-VII) – o reevaluare

susținută de dr. Ciprian Crețu, Universitatea din București

 

Evenimentul va avea loc marți 23 Februarie 2021, orele 17.00

Link acces: meet.google.com/txk-vwfw-qtd

 

Ciprian Crețu și-a susținut recent teza de doctorat referitoare la practicile funerare în epoca romană și romano-bizantină, sub îndrumarea prof. dr. emerit Gheorghe Vlad Nistor, în cadrul Școlii Doctorale a Universității din București.

Comunicarea de față are la bază analiza mormintelor descoperite în săpăturile din Sectorul „Basilica extra-muros” de la Histria, datate în intervalul cuprins între secolele IV-VII p. Chr. Alături de discutarea tipologiei mormintelor, în vederea explorării diversității practicilor funerare, sunt prezentate și unele cazuri particulare cu scopul de a dezvolta discursul în două direcții principale. Prima este aceea a relației dintre edificiul de cult și morminte, în timp ce a doua se referă la măsura în care, prin analiza practicilor funerare, se poate decela și aprecia existența interacțiunilor și a influențelor exercitate de populațiile de la nord de Dunăre în zona Histriei.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

 

Comunicare CICSA # 18 februarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice

vă invită la comunicarea online

 

Cartea Morților – structura unei culegeri religioase din Egiptul antic

Susținută de drd. Simona Dragomir, Școala Doctorală de Istorie, UB

 

Evenimentul va avea loc joi 18 februarie 2021, orele 5 pm

Link acces: meet.google.com/ted-ndys-mtm

 

Simona Dragomir este doctorandă a Școlii Doctorale de Istorie din cadrul Universității din București și pregătește teza intitulată: ”Text și imagine în Cartea Morților”, sub îndrumarea Profesorului Dr. emerit. Gheorghe Vlad Nistor.

Comunicarea se va concentra pe modalitatea de alcătuire a unor astfel de culegeri – specifică lumii egiptene antice, pe rolul vignetelor adiacente descântecelor, semnificația și rolul Cărții Morților și a variantelor sale în cadrul textelor funerare faraonice. Totodată, analiza câtorva dintre capitolele acestei cărți, prin intermediul unor traduceri și interpretări moderne, va permite identificarea importanței conceptului de ”moarte” în mentalitatea egipteană antică.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 25 ianuarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să participați la comunicarea

 

 Metalurgie gotică. Tehnici și motive artistice 

 

susținută de Nicolae Eduard Șogor, master I, ICPA-FIUB.

 

Evenimentul se va desfășura online în ziua de luni, 25 ianuarie 2021, orele 5 pm.

Link de acces:  meet.google.com/vpt-zgim-taf

Nicolae Eduard Șogor este masterand în anul I, la specializarea Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate, în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București și are ca domeniu principal de interes istoria lumii provinciale romane, a contactelor acesteia cu populațiile barbare în perioada Principatului și a Antichității Târzii. Prezentarea se va axa pe analiza în context istoric și cultural-artistic a tehnicilor de prelucrare a metalelor prețioase din mediul gotic.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 16 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să audiați conferința intitulată

Caesar’s bullets
new epigraphic documents from Republican Hispania on glandes inscriptae

susținută de Professorul PhD Peter Rothenhoefer
de la Departamentul de Istorie, Universitatea Sun Yat-Sen,
Provincia Kanton/Guangdong, R. P. Chineză

conferința se va desfășura online, 16 Decembrie 2020, 4 pm (RO)/ 3 pm (Germ)/ 10pm (China)
Pentru a solicita link-ul de acces, puteți trimiteți un email pe adresa florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Profesorul Peter Rothenhoefer este absolvent al Facultății de Istorie Antică, Arheologie și Preistorie, a Universității din Köln și Bon; doctor în istorie din anul 2004, la Universitatea din Köln, în urma susținerii tezei „Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien in römischer Zeit” („Structuri economice în provincia romană Germania Superior”), publicată un an mai târziu și distinsă cu Premiul Köln, în 2005. Este autorul a mai mult de 75 de studii și lucrări referitoare la istoria și epigrafia lumii romane antice, provincia romană Hispania, economie și legislație romană antică (pregătind prima ediție a corpus-ului de documente legale ale spațiului nord-african roman).

Între 2006-2018, a lucrat ca epigrafist în „Comisia de Epigrafie și Istorie Antică” a Institutului Arheologic German de la München, iar între 2006-2018, a fost implicat în Spania, în proiectul amplu de republicare a volumului al II-lea al Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, fiind și director adjunct al Centrului CIL II, din Universitatea „Alcalá de Henares” din Madrid. În prezent coordonează proiectul pluridisciplinar având ca obiectiv constituirea unui corpus despre „Lingourile de plumb romane”.
Din 2019 predă cursuri de istorie și istorie clasică la Departamentul de Istorie al Universității Sun Yat-Sen, Campusul Zhuhai, Provincia Kanton (R. P. Chineză).

 

Centre for Comparative History of the Ancient Societies invites you to the conference

Caesar’s bullets
new epigraphic documents from Republican Hispania on glandes inscriptae

held by Professor PhD Peter Rothenhoefer
from the Department of History, Sun Yat-Sen University,
Guangdong Province, P. R. China

online conference, 16 December 2020, 4 pm (RO)/ 3 pm (Germ)/ 10pm (China)
for the link access, please send a message to florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Professor Peter Rothenhoefer graduated Faculty of Ancient History, Archaeology, and Prehistory at the Universities of Cologne and Bonn. He received his doctorate in 2004 at the University of Cologne with the thesis: „Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien in römischer Zeit” (a work on the economic history of the Roman province of Germania inferior), that was awarded with the Köln-Preis, in 2005. He authored more than 75 publications, concerning Roman History, Roman Epigraphy, Economic and Legal History (preparing the editio princeps of new Roman private legal documents from North Africa), Roman Hispania.

From 2006 to 2018, Professor Rothenhoefer worked as a specialist for Latin Epigraphy at the Commission for Ancient History and Epigraphy of the German Archaeological Institute in Munich. Between 2008 and 2015, he was involved in the long term Spanish project of the editio altera of Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, being the vice-director of the Centro CIL II at the University of Alcalá de Henares (Madrid). He also is the leading investigator of the interdisciplinary project „Corpus of Roman Lead Ingots”.
Since 2019, he is Professor for World History/Ancient Classics at the Department of History of the Sun Yat-Sen University, Zhuhai Campus, in South China (Kanton Province).

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos: