Comunicare CICSA # 25 ianuarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să participați la comunicarea

 

 Metalurgie gotică. Tehnici și motive artistice 

 

susținută de Nicolae Eduard Șogor, master I, ICPA-FIUB.

 

Evenimentul se va desfășura online în ziua de luni, 25 ianuarie 2021, orele 5 pm.

Link de acces:  meet.google.com/vpt-zgim-taf

Nicolae Eduard Șogor este masterand în anul I, la specializarea Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate, în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București și are ca domeniu principal de interes istoria lumii provinciale romane, a contactelor acesteia cu populațiile barbare în perioada Principatului și a Antichității Târzii. Prezentarea se va axa pe analiza în context istoric și cultural-artistic a tehnicilor de prelucrare a metalelor prețioase din mediul gotic.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 16 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să audiați conferința intitulată

Caesar’s bullets
new epigraphic documents from Republican Hispania on glandes inscriptae

susținută de Professorul PhD Peter Rothenhoefer
de la Departamentul de Istorie, Universitatea Sun Yat-Sen,
Provincia Kanton/Guangdong, R. P. Chineză

conferința se va desfășura online, 16 Decembrie 2020, 4 pm (RO)/ 3 pm (Germ)/ 10pm (China)
Pentru a solicita link-ul de acces, puteți trimiteți un email pe adresa florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Profesorul Peter Rothenhoefer este absolvent al Facultății de Istorie Antică, Arheologie și Preistorie, a Universității din Köln și Bon; doctor în istorie din anul 2004, la Universitatea din Köln, în urma susținerii tezei „Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien in römischer Zeit” („Structuri economice în provincia romană Germania Superior”), publicată un an mai târziu și distinsă cu Premiul Köln, în 2005. Este autorul a mai mult de 75 de studii și lucrări referitoare la istoria și epigrafia lumii romane antice, provincia romană Hispania, economie și legislație romană antică (pregătind prima ediție a corpus-ului de documente legale ale spațiului nord-african roman).

Între 2006-2018, a lucrat ca epigrafist în „Comisia de Epigrafie și Istorie Antică” a Institutului Arheologic German de la München, iar între 2006-2018, a fost implicat în Spania, în proiectul amplu de republicare a volumului al II-lea al Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, fiind și director adjunct al Centrului CIL II, din Universitatea „Alcalá de Henares” din Madrid. În prezent coordonează proiectul pluridisciplinar având ca obiectiv constituirea unui corpus despre „Lingourile de plumb romane”.
Din 2019 predă cursuri de istorie și istorie clasică la Departamentul de Istorie al Universității Sun Yat-Sen, Campusul Zhuhai, Provincia Kanton (R. P. Chineză).

 

Centre for Comparative History of the Ancient Societies invites you to the conference

Caesar’s bullets
new epigraphic documents from Republican Hispania on glandes inscriptae

held by Professor PhD Peter Rothenhoefer
from the Department of History, Sun Yat-Sen University,
Guangdong Province, P. R. China

online conference, 16 December 2020, 4 pm (RO)/ 3 pm (Germ)/ 10pm (China)
for the link access, please send a message to florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Professor Peter Rothenhoefer graduated Faculty of Ancient History, Archaeology, and Prehistory at the Universities of Cologne and Bonn. He received his doctorate in 2004 at the University of Cologne with the thesis: „Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien in römischer Zeit” (a work on the economic history of the Roman province of Germania inferior), that was awarded with the Köln-Preis, in 2005. He authored more than 75 publications, concerning Roman History, Roman Epigraphy, Economic and Legal History (preparing the editio princeps of new Roman private legal documents from North Africa), Roman Hispania.

From 2006 to 2018, Professor Rothenhoefer worked as a specialist for Latin Epigraphy at the Commission for Ancient History and Epigraphy of the German Archaeological Institute in Munich. Between 2008 and 2015, he was involved in the long term Spanish project of the editio altera of Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, being the vice-director of the Centro CIL II at the University of Alcalá de Henares (Madrid). He also is the leading investigator of the interdisciplinary project „Corpus of Roman Lead Ingots”.
Since 2019, he is Professor for World History/Ancient Classics at the Department of History of the Sun Yat-Sen University, Zhuhai Campus, in South China (Kanton Province).

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 14 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice vă invită să participați la comunicarea

Apariția și simbolistica păsărilor în Textele Sarcofagelor

prezentată de Dimitri Calipolitis, Master I, ICPA, FIUB

Evenimentul se va desfășura online, luni 14 decembrie 2020, orele 7 pm.
Link de acces: meet.google.com/dgd-hrkr-ybd

Dimitri Calipolitis este absolvent al programului de licență, specializarea Istorie, din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București (promoția 2017-2020). Lucrarea sa de licență, intitulată „Textele Sarcofagelor: Transformarea în viziunea vechilor egipteni”, s-a concentrat pe perioada Regatului Mijlociu (c. 2055 – 1650 a. Chr.), încercând să explice conceptul de transformare, regăsit în scrierile din Egiptul Antic. Actualmente este student al Programului de Master, Interfețe culturale în Preistorie și Antichitate (ICPA), din cadrul aceleași facultăți, și are în pregătire o lucrarea de disertație, referitoare la o nouă tipologie tematică a ”Textelor Sarcofagelor”.

 

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Comunicare CICSA # 09 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice
vă invită miercuri 9 decembrie 2020, orele 16.00,
la prezentarea unor proiecte de cercetare arheologică
din spațiul culturii răsăritene greco-romane și al celei bizantine.

Conferințele vor fi susținute de :

Dr. Alexandra Dolea, Institutul Austriac de Arheologie – Academia Austriacă de Științe :

De la Antichitate la Bizanț: schimbări ale peisajului urban în Limyra (Licia)

Dr. Valentin-Victor Bottez, dr. Alexandra-Clara Țârlea, dr. Alexandra-Victorina Lițu,
drd. Iulia Iliescu, drd. Anca Maria Constantin (Universitatea din București),
Virgil Apostol (Muzeul Național de Istorie a României),
Corneliu Beldiman (Universitatea Creștină ”Dimitrie Cnatemir”, din București):

Histria, campania 2020. Sectorul Acropolă Centru-Sud

Evenimentul se va desfășura online – link acces: meet.google.com/eqm-fmga-jsy

          Alexandra Dolea este cercetător asociat la Institutul Austriac de Arheologie al Academiei Austriece de Științe și responsabila săpăturilor arheologice din Limyra (2016-2019). Absolventă a programelor de licență (2008), master (2010) și doctorat (2017) din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București, Alexandra Dolea este specialistă în istoria și arheologia mediului urban al Antichității Târzii și al perioadei bizantine.

          Prezentarea domnișoarei dr. Alexandra Dolea își propune să reconstituie transformările urbane și impactul acestora asupra evoluției pe care a cunoscut-o, în epocile antică și bizantină, cetatea Limyra (situată în estul provinciei antice Licia, astăzi regiunea Antalya, Turcia). Aceste transformări au constituit tema unui amplu proiect, desfășurat între 2016 și 2019 (FWF-P29027; director: Dr M. Seyer), în care au fost efectuate o serie de studii privind elementele arhitecturale elenistice și romane refolosite (spolia) în zidurile de incintă bizantine, prospecțiuni geofizice, sondaje sedimentologice, analize pluridisciplinare ale materialului arheologic, contribuind la o mai completă înțelegere a dezvoltării urbane a Limyrei de-a lungul vremii.

          Cercetarea pe sectorul UB, Acropola Centru-Sud, de la Histria, se desfășoară anual începând din 2013. Cele opt campanii au adus informații importante referitoare la urbanismul Histriei romane târzii, ceea ce a condus la sporirea datelor privitoare la organizarea cartierelor de locuit și a relației dintre zonele de locuire privată și cele de folosire publică în cadrul spațiului urban histrian.

          Echipa de cercetători este formată din trei membri ai Facultății de Istorie a Universității din București: conf. dr. Valentin-Victor Bottez, lect. dr. Alexandra-Clara Țârlea și lect. dr. Alexandra-Victorina Lițu, care au colaborat în timpul campaniilor cu specialiști din alte instituții academice sau de cercetare, precum și cu studenți, masteranzi și doctoranzi ai facultății noastre.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Sesiunea anuală de comunicări științifice # CICSA 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice a desfășurat online, în zilele de 11 și 12 Septembrie 2020, lucrările sesiunii anuale intitulată Focul în Preistorie și Antichitate – element, instrument, simbol, reunind 18 comunicări științifice (21 de autori) cu tematică asociată problematicii focului și implicațiilor utilizării acestuia în domenii diverse – viața cotidiană, militară, juridică și religioasă.

 

În cadrul conferinței de deschidere, având titlul ”Dimensiunea antropologică a focului”, prof. univ. dr. Carol Căpiță – din Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istorie a Artei (DIAAIA), al Facultății de Istorie a Universității din București – a expus implicațiile pe care focul, ca important element al vieții, le-a avut și le are în evoluția biologică, economică, socio-culturală a omenirii, precum și provocările și exigențele metodologice pe care le impune cercetarea acestor teme. Au urmat prezentările specialiștilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor și studenților, proveniți din mediul academic și de cercetare din București, Cluj-Napoca și Constanța. În mod adițional programului anunțat, în prima secțiune din ziua întâi a sesiunii, dr. Dragoș Hălmagi, de la Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, din București, a prezentat comunicarea ”Despre oracole, jurăminte și inscripții grecești de la Callatis”. Prin înalta valoare științifică și varietatea direcțiilor metodologice expuse, intervențiile autorilor au suscitat un viu interes și ample dezbateri.

 

Centrul nostru a avut din nou ocazia de a fi gazda dialogului experiențelor și conectării generațiilor de specialiști. Această oportunitate a fost posibilă grație susținerii constante din partea DIAAIA, a tuturor membrilor CICSA și participanților, cărora le aducem calde mulțumiri.
Totodată, ne exprimăm recunoștiința față de Universitatea din București pentru sprijinul logistic acordat organizării acestei ediții a VIII-a a sesiunilor anuale ale Centrului.

Mai multe poze de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresele de mai jos: