Comunicare CICSA # 20 aprilie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice
anunță comunicarea

Depuneri cu „caracter sacru” din spațiul muntean în perioada getică clasică

Prezintă masterand Silviu Ghinea, specializarea Arheologie și studii clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”,din Cluj-Napoca.

 

Evenimentul va avea loc online, în 20 aprilie 2021, 6 pm

Link acces:

https://meet.google.com/zsm-akwc-ymw

Sau apelați: Cod PIN pentru ‪(RO) +40 31 227 7532‬: ‪534 882 292‬#
Mai multe numere de telefon: https://tel.meet/zsm-akwc-ymw?pin=6940058813355

Silviu Ghinea este absolvent al programului de licență în Istorie din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București (promoția 2020), susținând o teză de licență cu titlul: Geții din Prahova în pragul cuceririi romane. Domeniile de interes personale acoperă pre- și proto-istoria spațiului est-european, optând pentru abordările pluridisciplinare a arheologiei acestor regiuni. În prezent este student la programul masteral al secției de ”Arheologie și Studii Clasice” a Facultății de Istorie clujene, pregătind o teză de disertație despre riturile și ritualurile din zona Munteniei în perioada getică. Comunicarea de față se axează pe analiza depunerilor din zona Munteniei getice, în perioada La Tène, urmărindu-se succint gradul actual de cunoașterii tipologiilor și contextelor acestor depuneri care au cu conotație sacră.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Programul prezentărilor # Sesiunea anuală CICSA 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice anunță desfășurarea ediției a IX-a a Sesiunii anuale, cu tema

(In)estetic – contururi, forme și culori din Preistorie în Epoca Medievală/ (In)aesthetic – contours, forms, and colours from Prehistory to the Middle Ages
16-17 April 2021

Lucrările sesiunii se vor desfășura online:
link acces – vineri 16 aprilie 2021: meet.google.com/vku-wnpm-ujc
link acces – sâmbătă, 17 aprilie 2021: meet.google.com/zrq-vtcr-yhq
Program:

Program final sesiunea CICSA.2021

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresele de mai jos:

Prima zi

A doua zi

Comunicare CICSA # 17 martie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice în colaborare cu
Centrul de Studii Clasice și Creștine, din cadrul Facultății de Istorie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române

anunță organizarea online a seminarului metodologic de

Tehnica editării și interpretării istorico-filologice a izvoarelor greco-latine (X)

cu tema

Monede romane târzii și bizantine

Invitat dr. Viorel Emanuel PETAC, directorul Cabinetului Numismatic al Academiei Române

Evenimentul va avea loc mirecuri 17 Martie 2021, orele 18.00

Cei interesați se pot înscrie la adresa: florica.mihut@istorie.unibuc.ro

Proiect cu finanțare UNESCO – proces de selecție

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice anunță organizarea procesului de selecție pentru alcătuirea echipei proiectului

 

Interregional Educational Project North Africa – South-Eastern Europe, shared history, shared heritage. Exchange of experience and good practices in ancient heritage valorisation

 

în cadrul parteneriatului dintre Universitatea din București (România) și Universitatea din Sousse (Tunisia) și cu sprijinul financiar al Comisiei Naționale UNESCO.

 

Proiectul se va derula în perioada februarie-decembrie 2021 și va cuprinde un schimb de experiență între cele două universități în domeniul didactic-academic și cel al cercetării, prin seminarii intensive, ateliere de lucru și activități de documentare la obiective muzeistice și arheologice din cele două spații geografice care conțin vestigii istorice ale antichității romane, romane târzii și bizantine.

Selecția se va desfășura, potrivit regulamentului atașat, în perioada 1-10 martie 2021.

Prezentare proiect UNESCO

Regulament selectie Proiect UNESCO

Rezultate finale

Comunicare CICSA # 23 februarie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice

vă invită la comunicarea online

 

Despre practicile funerare în Antichitatea Târzie, la Histria (secolele IV-VII) – o reevaluare

susținută de dr. Ciprian Crețu, Universitatea din București

 

Evenimentul va avea loc marți 23 Februarie 2021, orele 17.00

Link acces: meet.google.com/txk-vwfw-qtd

 

Ciprian Crețu și-a susținut recent teza de doctorat referitoare la practicile funerare în epoca romană și romano-bizantină, sub îndrumarea prof. dr. emerit Gheorghe Vlad Nistor, în cadrul Școlii Doctorale a Universității din București.

Comunicarea de față are la bază analiza mormintelor descoperite în săpăturile din Sectorul „Basilica extra-muros” de la Histria, datate în intervalul cuprins între secolele IV-VII p. Chr. Alături de discutarea tipologiei mormintelor, în vederea explorării diversității practicilor funerare, sunt prezentate și unele cazuri particulare cu scopul de a dezvolta discursul în două direcții principale. Prima este aceea a relației dintre edificiul de cult și morminte, în timp ce a doua se referă la măsura în care, prin analiza practicilor funerare, se poate decela și aprecia existența interacțiunilor și a influențelor exercitate de populațiile de la nord de Dunăre în zona Histriei.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos: