Comunicare CICSA # 09 decembrie 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice
vă invită miercuri 9 decembrie 2020, orele 16.00,
la prezentarea unor proiecte de cercetare arheologică
din spațiul culturii răsăritene greco-romane și al celei bizantine.

Conferințele vor fi susținute de :

Dr. Alexandra Dolea, Institutul Austriac de Arheologie – Academia Austriacă de Științe :

De la Antichitate la Bizanț: schimbări ale peisajului urban în Limyra (Licia)

Dr. Valentin-Victor Bottez, dr. Alexandra-Clara Țârlea, dr. Alexandra-Victorina Lițu,
drd. Iulia Iliescu, drd. Anca Maria Constantin (Universitatea din București),
Virgil Apostol (Muzeul Național de Istorie a României),
Corneliu Beldiman (Universitatea Creștină ”Dimitrie Cnatemir”, din București):

Histria, campania 2020. Sectorul Acropolă Centru-Sud

Evenimentul se va desfășura online – link acces: meet.google.com/eqm-fmga-jsy

          Alexandra Dolea este cercetător asociat la Institutul Austriac de Arheologie al Academiei Austriece de Științe și responsabila săpăturilor arheologice din Limyra (2016-2019). Absolventă a programelor de licență (2008), master (2010) și doctorat (2017) din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București, Alexandra Dolea este specialistă în istoria și arheologia mediului urban al Antichității Târzii și al perioadei bizantine.

          Prezentarea domnișoarei dr. Alexandra Dolea își propune să reconstituie transformările urbane și impactul acestora asupra evoluției pe care a cunoscut-o, în epocile antică și bizantină, cetatea Limyra (situată în estul provinciei antice Licia, astăzi regiunea Antalya, Turcia). Aceste transformări au constituit tema unui amplu proiect, desfășurat între 2016 și 2019 (FWF-P29027; director: Dr M. Seyer), în care au fost efectuate o serie de studii privind elementele arhitecturale elenistice și romane refolosite (spolia) în zidurile de incintă bizantine, prospecțiuni geofizice, sondaje sedimentologice, analize pluridisciplinare ale materialului arheologic, contribuind la o mai completă înțelegere a dezvoltării urbane a Limyrei de-a lungul vremii.

          Cercetarea pe sectorul UB, Acropola Centru-Sud, de la Histria, se desfășoară anual începând din 2013. Cele opt campanii au adus informații importante referitoare la urbanismul Histriei romane târzii, ceea ce a condus la sporirea datelor privitoare la organizarea cartierelor de locuit și a relației dintre zonele de locuire privată și cele de folosire publică în cadrul spațiului urban histrian.

          Echipa de cercetători este formată din trei membri ai Facultății de Istorie a Universității din București: conf. dr. Valentin-Victor Bottez, lect. dr. Alexandra-Clara Țârlea și lect. dr. Alexandra-Victorina Lițu, care au colaborat în timpul campaniilor cu specialiști din alte instituții academice sau de cercetare, precum și cu studenți, masteranzi și doctoranzi ai facultății noastre.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Sesiunea anuală de comunicări științifice # CICSA 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice a desfășurat online, în zilele de 11 și 12 Septembrie 2020, lucrările sesiunii anuale intitulată Focul în Preistorie și Antichitate – element, instrument, simbol, reunind 18 comunicări științifice (21 de autori) cu tematică asociată problematicii focului și implicațiilor utilizării acestuia în domenii diverse – viața cotidiană, militară, juridică și religioasă.

 

În cadrul conferinței de deschidere, având titlul ”Dimensiunea antropologică a focului”, prof. univ. dr. Carol Căpiță – din Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istorie a Artei (DIAAIA), al Facultății de Istorie a Universității din București – a expus implicațiile pe care focul, ca important element al vieții, le-a avut și le are în evoluția biologică, economică, socio-culturală a omenirii, precum și provocările și exigențele metodologice pe care le impune cercetarea acestor teme. Au urmat prezentările specialiștilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor și studenților, proveniți din mediul academic și de cercetare din București, Cluj-Napoca și Constanța. În mod adițional programului anunțat, în prima secțiune din ziua întâi a sesiunii, dr. Dragoș Hălmagi, de la Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, din București, a prezentat comunicarea ”Despre oracole, jurăminte și inscripții grecești de la Callatis”. Prin înalta valoare științifică și varietatea direcțiilor metodologice expuse, intervențiile autorilor au suscitat un viu interes și ample dezbateri.

 

Centrul nostru a avut din nou ocazia de a fi gazda dialogului experiențelor și conectării generațiilor de specialiști. Această oportunitate a fost posibilă grație susținerii constante din partea DIAAIA, a tuturor membrilor CICSA și participanților, cărora le aducem calde mulțumiri.
Totodată, ne exprimăm recunoștiința față de Universitatea din București pentru sprijinul logistic acordat organizării acestei ediții a VIII-a a sesiunilor anuale ale Centrului.

Mai multe poze de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresele de mai jos:

# Sesiunea Anuală CICSA 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice anunță organizarea
celei de-a VIII-a ediții a sesiunii anuale, care se va desfășura online, având tema
Focul în Preistorie și Antichitate

 

În deschiderea lucrărilor, începând cu orele 10,00,
prof. univ. dr. Carol Căpiță va susține conferința intitulată
Dimensiunea antropologică a focului

 

Cei care doresc să ia parte la acest eveniment, sunt rugați să trimită
un mesaj în acest sens pe adresa d_mihut@yahoo.com

 

 

#Revista CICSA

Dragi prieteni și colaboratori ai Centrului nostru,

Suntem bucuroși să vă anunțăm că numrăul al V-lea al Revistei CICSA online poate fi acum accesat și în baza de date internațională CEEOL, la adresa: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2429

Mulțumim tuturor și vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi.

Apel la contribuții # Sesiunea Anuală CICSA 2020

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice anunță reluarea procesului de organizare a sesiunii anuale a Centrului online în zilele de 11-12 Septembrie 2020, cu tema:

 

Focul în Preistorie și Antichitate – element, instrument, simbol

 

Tematica sesiunii se adresează tuturor preocupărilor care privesc focul drept element esențial al vieții, cu implicații în toate sferele de activitate umană. Un asemenea înțeles deschide multiple perspective de abordare și interpretări privind transformările materiei și materialelor prin intermediul focului, legătura acestuia cu activitatea economică și militară, întreaga gamă a semnificațiilor culturale și cultuale ale focului.

Înscrierile se primesc pe adresa d_mihut@yahoo.com, până la data de 31 August 2020, și vor fi însoțite de următoarele precizări: titlul comunicării, numele și prenumele autorului, instituția reprezentată, un abstract de max. 300 de cuvinte în care să fie expuse principalele ipoteze de lucru, sursele și metodologia utilizate. Confirmarea participării: 7 Septembrie 2020.

 

Sunt luate în considerare înscrierile anterioare, transmise în luna martie.

 

Vă așteptăm cu mare deschidere!