Revista CICSA / CICSA Journal

Revista CICSA, serie nouă (ISSN 2457 – 3809), reprezintă publicația anuală online a Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice (CICSA), în conținutul căreia se regăsesc studii și articole (redactate în limbi de circulație internațională), recenzii și prezentări de carte, din domeniile: istorie, istorie antică, arheologie, artă, istorie culturală, studii culturale. Materialele publicate reprezintă prioritar activitatea de cercetare a Centrului, redactările comunicărilor susținute în cadrul sesiunilor sale lunare și anuale, dar și alte contribuții și analize pluridisciplinare ale unor subiecte din domeniile menționate, după ce au fost supuse unui sistem de peer reviewed, specificat și în normele de redactare, accesibile la adresa:
https://cicsaunibuc.wordpress.com/revista/norme-de-editare/

CICSA Journal, New Series (ISSN 2457 – 3809), is an annual online peer reviewed publication of the Center for Comparative History of Ancient Societies (CICSA) which includes studies, articles (written in French, English, German, Italian or Spanish), book reviews and book presentations in History, Ancient History, Archaeology, Art, Cultural History, Cultural Studies.
The published material represents mainly the research conducted at the Center, the presentations in its monthly and annual sessions, but also other multidisciplinary approaches on topics related to the mentioned above areas of research. For the editing rules see:
https://cicsaunibuc.wordpress.com/revista/norme-de-editare/