Revista CICSA / CICSA Journal

Revista CICSA, serie nouă (ISSN 2457 – 3809), reprezintă publicația anuală online a Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice (CICSA), în conținutul căreia se regăsesc studii și articole (redactate în limbi de circulație internațională), recenzii și prezentări de carte, din domeniile: istorie, istorie antică, arheologie, artă, istorie culturală, studii culturale. Materialele publicate reprezintă prioritar activitatea de cercetare a Centrului, redactările comunicărilor susținute în cadrul sesiunilor sale lunare și anuale, dar și alte contribuții și analize pluridisciplinare ale unor subiecte din domeniile menționate, după ce au fost supuse unui sistem de peer reviewed, specificat și în normele de redactare.

CICSA Journal, New Series (ISSN 2457 – 3809), is an annual online peer reviewed publication of the Center for Comparative History of Ancient Societies (CICSA) which includes studies, articles (written in French, English, German, Italian or Spanish), book reviews and book presentations in History, Ancient History, Archaeology, Art, Cultural History, Cultural Studies.
The published material represents mainly the research conducted at the Center, the presentations in its monthly and annual sessions, but also other multidisciplinary approaches on topics related to the mentioned above areas of research.

 

Consiliul științific / Scientific Board

Prof. Dr. Alexandru Avram – Université du Maine (LeMans), France
Prof. Dr. Paolo Carafa – Sapienza University of Rome, Italy
Prof. Dr. Carol Căpiță – University of Bucharest, Romania
Prof. Dr. Miron Ciho – University of Bucharest, Romania
Prof. Dr. Andreas Gutsfeld – Université de Lorraine (Nancy 2), France
Prof. Dr. emer. Antal Lukacs – University of Bucharest, Romania
Prof. Dr. Ecaterina Lung – University of Bucharest, Romania
Prof. Dr. emer. Gheorghe-Vlad Nistor – University of Bucharest, Romania
Prof. Dr. Christoph Uehlinger – Universität Zürich, Switzerland
Dr. Mădălina Vârtejanu-Joubert – Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris, France
Lect. Dr. Daniela Zaharia – University of Bucharest, Romania

Comitetul de Redacție / Editorial Board

Dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț – University of Bucharest
Dr. Elena Emilia Ștefan – University of Bucharest
Drd. Luciana-Florentina Ghindă – University of Bucharest
Drd. Diana Pavel – Max Weber Centre, University of Erfurt, Germany
Mădălina-Teodora Comănescu – Site Administrator

Norme de editare / Guidelines for authors

Procesul de depunere / Process submission

Structura manuscrisului / Manuscript structure // Prelucrarea manuscrisului / Proofs // Offprints

Evaluarea manuscriselor/Peer-review procedure

Norme etice / Publication Ethics // Conflict de interese / Conflicts of Interests // Copyright

Arhiva Revista CICSA / CICSA Journal Archive

Frecvenţă / Frequency: anuală / annual journal

Pagina web / Web page: https://cicsaunibuc.wordpress.com/revista/

Baze de date internaţionale/ BDI Indexes