Vizite de documentare-cercetare

          I. 8.05.2015: Vizita de studiu, organizată de CICSA, în colaborare cu DIAAIA și cu sprijinul Muzeului județean Teleorman, desfășurată în ziua de 8 mai 2015, a cuprins vizitarea Catedralei „Sf. Alexandru”, din Alexandria și a secțiilor de Istorie și Etnografie din cadrul muzeului, condus de arheolog dr. Pavel Mirea.
Grupul de studenți și masteranzi ai Facultății de Istorie, din Universitatea din București, îndrumați de prof. univ dr. Carol Căpiță și conf. univ. dr. Florica Mihuț (Bohîlțea), au beneficiat de explicațiile oferite cu generozitate de pr. Gheorghe Popa, privind picturile realizate de Șt. Luchian și C-tin Artachino, mormântul domnitorului Alexandru Ghica și întregul efort de ridicare a lăcașului sfânt din localitate, ca și de întreaga prezentare a Muzeului județean Teleorman, realizată cu mare dechidere și amabilitate de către directorul Muzeului Județean și de către întreaga echipă a domniei sale.


 

          II. 20.11.2015: Vizita de documentare, organizată de CICSA în colaborare cu DIAAIA, a avut ca obiective Muzeul Regional de Istorie din Ruse (Bulgaria) și cetatea romană Sexsaginta Prista, situată în partea nord-vestică a orașului Ruse. Participanții, studenții Facultății de Istorie, din Universitatea București, de la secțiile de Istorie a Artei (anii II și III, nivel licență) și Istorie (anii II și III, nivel licență; studenții-doctoranți ai Școlii doctorale din Facultatea de Istorie, anii I și II), împreună cu dna lect. univ dr. Laura Căpiță, dl prof.univ.dr. Carol Căpiță, dna conf. dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț au beneficiat de prezentările profesioniste ale curatorilor muzeului, Ms. Stoyanova Ivanova și Mr. Deyan Dragoev, referitoare la concepția muzeografică a Muzeului de Istorie și a sitului fortăreței romane, la obiectele expuse și valoarea lor patrimonială. Organizarea acestui eveniment a beneficiat de sprijinul dlui prof. dr. Nikolai Nenov – directorul Muzeului Regional de Istorie din Ruse, dnei lect. univ dr. Daniela Zaharia – director DIAAIA, FIUB, dlor Bogdan Șandric – expert INP și Theodor Zavalaș – director al Muzeului Civilizației Gumelnița (Oltenița, jud. Călărași).


 

          III. 27-29 .01. 2016 – Vizită de studiu la Roma și Ostia a unui grup de studenți masteranzi și doctoranzi, sub îndrumarea domnului conf. dr. Valentin Bottez, cu sprijinul prof. dr. Mihai Bărbulescu, directorul Accademiei di Romania din Roma și prin implicarea prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor, lect. Dr. Daniela Zaharia, conf. dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț.


 

          IV. 23-24. 03.2016 – Vizită de studiu în Macedonia și Clakidiki și participare la atelierul organizat de ASCA, în Thessaloniki – la invitaţia directorului Şcolii Americane de Studii Clasice de la Atena (ASCSA), James C. Wright, doi studenţi ai Facultăţii de Istorie, membri ai CICSA (Liviu Iancu, doctorand, anul III; Alina Ciobotaru, masterand, anul I), au asistat miercuri, 23 martie 2016, la prezentările „Work of the School 2015” (James C. Wright, ASCSA) şi „Weaving the Past: The Archaeology of Textiles and Textile Production in the Mediterranean in the First Millennium BCE” (Margarita Gleba, McDonald Institute of Archaeology, Cambridge), care au avut loc la Universitatea Aristoteles din Thessaloniki. Studenţii au efectuat vizite de studiu la importante situri arheologice şi monumente din Macedonia Inferioară şi Peninsula Chalcidică – Salonic, Pella, Aigai (Vergina), Olynthos, Amphipolis.

 

          V. 17-26. 09. 2016: Vizita de studiu la obiective arheologice și muzeistice din Roma, Tarquinia, Ostia, Pompei – organizată de către Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei (DIAAIA), Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice (CICSA) și Accademia di Romania din Roma. Grupul participant, alcătuit din studenți, masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Istorie, a fost însoțit de către conf. dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț și lect. dr. Alexandra Clara Țârlea. În 19 septembrie, în sala Bibliotecii a Accademiei di Romania din Roma, au fost prezentate comunicările: ”Activitatea Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice” – drd. Corina-Ruxandra Gavriș Șteflea, ”Șantierul arheologic de la Histria – sectorul Universității din București – drd. Ciprian Crețu și conferința ”Reprezentări de femei și copii pe columna traiană – discurs ideologic și mesaje iconografice” – conf. dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț.